Posted in Aфоризми

Нужно зло

Posted in Aфоризми

Ламбда израз књижевности

Posted in Aфоризми

Шака јада

Posted in Aфоризми

Кад се једе, не прича се!

Posted in Aфоризми

Није то што мислиш