Зауставимо еволуцију

Љубав према домовини је ограничена. Тиранин прича приче. Не знам да ли да се смејем, или…