Контакт

    Месечна цена рекламе на свим страницама сајта је 6000 динара.
    Уколико желите да се поред овог сајта рекламирате и на сајту Минут приче, месечна цена на свим страницама оба сајта је 10000 динара.