Одговор на све

Ништа се не питате. То вам је одговор на све. Стојимо док други пролазе поред нас……

Секундарне сировине

Није тачно да паметан пише, а будала памти. Има и будала које пишу. Упознао сам самога…