Posted in Aфоризми

Бик Који Седи

Posted in Aфоризми

Нисмо од јуче

Posted in Aфоризми

Тешке одлуке

Posted in Aфоризми

Напредак

Posted in Aфоризми

Je suis Јеремија

Posted in Aфоризми

Ма, шта кажеш?!

Posted in Aфоризми

Свака ми је ка’ Његошева

Posted in Aфоризми

Боље је било пре

Posted in Aфоризми

Генијалци

Posted in Aфоризми

Рио, видимо се!

Posted in Aфоризми

Јак фактор

Posted in Aфоризми

Не живи се од приче