Плитка памет

Леп сам за своје године. И ни за кога другог. Мислим, дакле не остајем у Србији.