Делфин

Догураћемо далеко. Овај пут нигде не води. Брак не може да склопи лице које је неспособно…