Posted in Aфоризми

Чупава времена

Posted in Aфоризми

Нужно зло

Posted in Aфоризми

Сервис грађана

Posted in Aфоризми

Оплемењен простор

Posted in Aфоризми

Генија за вожњу

Posted in Aфоризми

Не разумем људе

Posted in Aфоризми

Врх

Posted in Aфоризми

Далеко од звезда

Posted in Aфоризми

Сам свој газда

Posted in Aфоризми

Празник за очи

Posted in Aфоризми

Узимање мере

Posted in Aфоризми

Банана држава

Posted in Aфоризми

Хумориста се два пута рађа

Posted in Aфоризми

Сукоб генерација

Posted in Aфоризми

Једна је мајка!

Posted in Aфоризми

Тешке одлуке

Posted in Aфоризми

Метар и жилет

Posted in Aфоризми

Право лице

Posted in Aфоризми

Закржљали део мозга

Posted in Aфоризми

Камуфлажа

Posted in Aфоризми

Најбољи пријатељ

Posted in Aфоризми

Будале на цени

Posted in Aфоризми

Количине су ограничене

Posted in Aфоризми

Да не верујеш

Posted in Aфоризми

Купљене душе

Posted in Aфоризми

У почетку беше Лец