Шака јада

Због равнотеже са добрим, од два зла увек изаберемо веће. Можда нас и добро водите, али…