Где си сада ораснице моја?

Отишла си пре годину дана И однела два – три апарата, На срцу ми лежи љута…