Шака јада

Због равнотеже са добрим, од два зла увек изаберемо веће. Можда нас и добро водите, али…

Није то што мислиш

Добар, бољи, најмање зло. Лош, гори, највеће добро. Не жудите за лепшом будућношћу. У њој ћете…