Чудна ми чуда

У нашу кућу, чудна ми чуда, стигао ветеринар да вепру вади муда.