Posted in Aфоризми

Школа живота

Posted in Приче

Дрво живота

Posted in Aфоризми

Стајање у месту

Posted in Aфоризми

Пиšiте ćирилиcом!