Интернет зависник

Често ми пуца нет и већ осећам кризу, вај-фај, пролеће моје, смрт је, смрт је близу.