Стока, бре!

Душа је болни орган. Извукли смо закључак. Ми се нећемо извући.