Стрепња

Не, немој ми прићи! Може ми се дићи! Не, немој ми прићи! Хоћу издалека Да волим…