Пауза

– Службеник је на паузи и сваки час би требало да дође. – У 1, 2,…