Елитна проституција

Ако се не гаји, ружа подивља. Говњиве мотке су јаче од полуга власти.

Тужбалица једне удовице

Три ливаде нигде курца нема, Само једна ружа калемљена… Кад бих могла месо да јој додам,…