Умњаци

Чупава садашњост је последица фризиране прошлости. Умњаци су бескорисни.