Тотална распродаја

Тотална распродаја због затварања!

Сито и решето

Наркоман на танком леду је двоструко навучен. Прошли смо сито и решето. Сада смо мањи од…