Голи терају моду

Двоструки живот је краћи. Освојио сам је. Сада сам заузет.