Промене

Променио сам много жена, од којих је једна и моја властита. Иако нисам поседовао неко знање,…