Три лепе

Од извора два путића воде у три лепе. Срби су луд народ. Знам по себи.