Ала је леп овај свет

Ала је леп овај свет, онде поток, овде цвет… Брате, ала сам се урадио. Да јој…