Овце су за шишање

Посветио сам му афоризам. Много је глуп. Нису за промене. Овце су за шишање.