Још неко копа!

Видимо светлост на крају тунела… Још неко копа! Подигнимо глас! Горе нас не чују.