Покретна мета

Данас је министар замолио Горана Радосављевића да га оплете бар у једном афоризму… Да по нечему…