Posted in Aфоризми

Десет у пола с луком

Posted in Aфоризми

Бик Који Седи