Тим снова

Да имам оно што немам све што имам бих уложио у куповину фудбалског тима мојих снова.…