Узимање мере

Човеку узму меру чим се роди. Путари би очистили путеве од снега, али не виде путеве…

Све, све, али занат

Не смемо ништа да га питамо. Пита се за све. Знање је моћ! Поготово ако знате…