По природи ствари

На броду лудака сви су капетани. Тиранину се мора веровати на реч.