Опајдара

Кадочијукаменијемука Утомејебештијасвевештија Кадфлертујеменисепсује Имадараопајдара