Ваздушна кампања

Курате смо среће И нико нас неће, А Клинтон нам киту меће.