Све, све, али занат

Не смемо ништа да га питамо. Пита се за све. Знање је моћ! Поготово ако знате…