Зини да ти кажем

Зини да ти кажем… Лажеш! Одсвирали сте своје. Оставите инструменте власти.