Прљав веш

Кад ми дође, одем до ње! Југо дува! Широке народне масе су нам све уже и…