Лепо је овде

Лепо је овде Србија, 2153. Један од наследника Ђорђа Генчића (обраћа се осталој родбини узевши пре…