Јак фактор

Књижевни круг је затворен скуп сердара и војвода на једнаком растојању од центра моћи. Србија је…