Јесам, само што нисам

Скрибомани су недоказани. Обликоваће своју будућност. Уградиће силиконе.