Генија за вожњу

Силикони су за сисице! Колико је потребно сијалица да замене владу? Необавештеност је последица обавештености. Устао…

Јесам, само што нисам

Скрибомани су недоказани. Обликоваће своју будућност. Уградиће силиконе.