Секундарне сировине

Није тачно да паметан пише, а будала памти. Има и будала које пишу. Упознао сам самога…