Пут без повратка

У мраку свашта може да упадне у око. Наш пут без повратка доказује да Земља ипак…

Модни крик

Све тече. То стоји. Рад је створио човека. Раднички Обреновац?