Доста расизма!

Доста расизма! Тргујте и црним робљем. Жене се не питају за године. Оне се питају годинама.