Прстићи

Ја сам коњ, ја сам слон, ја сам во, ја сам кер, ја сам звер, ја…