Златно време сатире

Златно време сатире је доба када се ћути. Закопали смо ратне секире. Сад нам се и…