И ништа нисам гузио

Пијанац сам био, Узалудне сузе лио, Мало јео, много пио, На јави сам тужан снио.