Голи живот

Тешко нама са нама. Непријатељу је много лакше. Радим за државу. Плати ме, па све узме.

Сито и решето

Наркоман на танком леду је двоструко навучен. Прошли смо сито и решето. Сада смо мањи од…