Све има своје

Све има своје, а ја немам ништа. Афоризам је ограда између човека и свих глупости света.