Биће боље

Биће боље. Оне горе су већ премлатили. Када је народ небески, кућа се гради од крова.