Знаш ли ти?

– Знам да ништа не знам – рече Сократ. – Онај који зна, не говори; Онај…